preloader
CENOVNIK
Moguće je plaćanje gotovinski ili platnim i kreditnim karticama. Bolnica OPTOTIP je u sistemu zdravstvenog osiguranja Generali, Dunav i Uniqa.
PREGLED/USLUGA
CENA
OPIS
Kompletan oftalmološki pregled 5 000 Određivanje vidne oštrine i dioptrije, merenje očnog pritiska, pregled prednjeg segmenta oka, pregled očnog dna
Određivanje vidne oštrine i dioptrije, merenje očnog pritiska, pregled prednjeg segmenta oka, pregled očnog dna
Određivanje dioptrije sa sirenjem zenica 3 000 Određivanje vidne oštrine i dioptrije u slučajevima kada je neophodno širenje zenica
Određivanje vidne oštrine i dioptrije u slučajevima kada je neophodno širenje zenica
Određivanje dioptrije bez sirenja zenica 1 500 Određivanje vidne oštrine i dioptrije
Određivanje vidne oštrine i dioptrije
Prvi pregled za kontaktna sočiva 3 500 Određivanje vidne oštrine i dioptrije, pregled prednjeg segmenta, određivanje adekvatnog tipa sočiva i obuka za korišćenje istih
Određivanje vidne oštrine i dioptrije, pregled prednjeg segmenta, određivanje adekvatnog tipa sočiva i obuka za korišćenje istih
Kontrolni pregled za kontaktna sočiva 1 500 Određivanje vidne oštrine i dioptrije, pregled prednjeg segmenta na biomikroskopu
Određivanje vidne oštrine i dioptrije, pregled prednjeg segmenta na biomikroskopu
Pregled očnog dna (fundus) na zahtev drugih specijalista 2 000 Na zahtev interniste, neurologa i sl.
Na zahtev interniste, neurologa i sl.
Oftalmološki pregled u sklopu sistematskog pregleda – uslužno 1 500 Određivanje vidne oštrine i dioptrije, beskontaktno merenje očnog pritiska, pregled prednjeg segmenta oka, stanje očnog sočiva, pregled očnog dna, Ishihara, stereo vid, motilitet (za zaposlene u firmama sa kojima bolnica ima ugovor)
Određivanje vidne oštrine i dioptrije, beskontaktno merenje očnog pritiska, pregled prednjeg segmenta oka, stanje očnog sočiva, pregled očnog dna, Ishihara, stereo vid, motilitet (za zaposlene u firmama sa kojima bolnica ima ugovor)
Kontrolni pregled 3 000 Kontrolni pregled u roku od mesec dana nakon obavljenog pregleda
Kontrolni pregled u roku od mesec dana nakon obavljenog pregleda
Oftalmološki pregled deteta pred polazak u školu 3000 Oftalmološki pregled kao deo sistematskog pregleda dece pred upis u osnovnu školu
Oftalmološki pregled kao deo sistematskog pregleda dece pred upis u osnovnu školu
PAKETI USLUGA
CENA
OPIS
Kompletan oftalmološki pregled uključujući OCT 9 000 Određivanje vidne oštrine i dioptrije, merenje očnog pritiska, pregled prednjeg segmenta oka, stanje očnog sočiva, pregled očnog dna, optička koherentna tomografija žute mrlje ili očnog živca, Amsler ili Ishihara
Određivanje vidne oštrine i dioptrije, merenje očnog pritiska, pregled prednjeg segmenta oka, stanje očnog sočiva, pregled očnog dna, optička koherentna tomografija žute mrlje ili očnog živca, Amsler ili Ishihara
Kompletan oftalmološki pregled uključujući OCT i FAF 11 000 Određivanje vidne oštrine i dioptrije, merenje očnog pritiska, pregled prednjeg segmenta oka, pahimetrija, stanje očnog sočiva, pregled očnog dna, autofluorescencija očnog dna, pregled retinalnih nervnih vlakana i krvnih sudova uz pomoć specijalnih filtera, optička koherentna tomografija žute mrlje ili očnog živca, Amsler ili Ishihara
Određivanje vidne oštrine i dioptrije, merenje očnog pritiska, pregled prednjeg segmenta oka, pahimetrija, stanje očnog sočiva, pregled očnog dna, autofluorescencija očnog dna, pregled retinalnih nervnih vlakana i krvnih sudova uz pomoć specijalnih filtera, optička koherentna tomografija žute mrlje ili očnog živca, Amsler ili Ishihara
Pregled za glaukom sa OCT PNO 7 000 Određivanje vidne oštrine i dioptrije, merenje očnog pritiska, pahimetrija, pregled prednjeg segmenta oka, stanje očnog sočiva, pregled očnog dna, optička koherentna tomografija očnog živca OCT
Određivanje vidne oštrine i dioptrije, merenje očnog pritiska, pahimetrija, pregled prednjeg segmenta oka, stanje očnog sočiva, pregled očnog dna, optička koherentna tomografija očnog živca OCT
Pregled za glaukom sa OCT PNO i vidnim poljem 9 000 Određivanje vidne oštrine i dioptrije, merenje očnog pritiska, pahimetrija, pregled prednjeg segmenta oka, stanje očnog sočiva, pregled očnog dna, kompjuterizovano vidno polje, optička koherentna tomografija očnog živca
Određivanje vidne oštrine i dioptrije, merenje očnog pritiska, pahimetrija, pregled prednjeg segmenta oka, stanje očnog sočiva, pregled očnog dna, kompjuterizovano vidno polje, optička koherentna tomografija očnog živca
Neurooftalmološki pregled sa vidnim poljem 7 000 Određivanje vidne oštrine i dioptrije, merenje očnog pritiska, pahimetrija, pregled prednjeg segmenta oka, stanje očnog sočiva, pregled očnog dna, pokretljivost očne jabučice, reakcija zenica, test raspoznavanja boja-Ishihara, procena izgleda papile očnog živca, kompjuterizovano vidno polje (SAP)
Određivanje vidne oštrine i dioptrije, merenje očnog pritiska, pahimetrija, pregled prednjeg segmenta oka, stanje očnog sočiva, pregled očnog dna, pokretljivost očne jabučice, reakcija zenica, test raspoznavanja boja-Ishihara, procena izgleda papile očnog živca, kompjuterizovano vidno polje (SAP)
Neurooftalmološki pregled sa OCT PNO i vidnim poljem 9 000 Određivanje vidne oštrine i dioptrije, merenje očnog pritiska, pahimetrija, pregled prednjeg segmenta oka, stanje očnog sočiva, pregled očnog dna, kompjuterizovano vidno polje )(SAP), pahimetrija, pokretljivost očne jabučice, reakcija zenica, test raspoznavanja boja-Ishihara, procena izgleda papile očnog živca koherentna tomografija očnog živca
Određivanje vidne oštrine i dioptrije, merenje očnog pritiska, pahimetrija, pregled prednjeg segmenta oka, stanje očnog sočiva, pregled očnog dna, kompjuterizovano vidno polje )(SAP), pahimetrija, pokretljivost očne jabučice, reakcija zenica, test raspoznavanja boja-Ishihara, procena izgleda papile očnog živca koherentna tomografija očnog živca
Strabološki pregled 6 000 Određivanje vidne oštrine i dioptrije, merenje očnog pritiska (gde je moguće), pregled prednjeg segmenta oka, stanje očnog sočiva, pregled očnog dna, pokretljivost očne jabučice, cikloplegija, skrining za strabizam
Određivanje vidne oštrine i dioptrije, merenje očnog pritiska (gde je moguće), pregled prednjeg segmenta oka, stanje očnog sočiva, pregled očnog dna, pokretljivost očne jabučice, cikloplegija, skrining za strabizam
Celokupni pregled prednjeg segmenta oka sa oftalmoloskim pregledom 9 000 Merenje očnog pritiska bezkontaktno, merenje debljine rožnjače uz korekcioni faktor za očni pritisak, merenje zakrivljenosti rožnjače, određivanje dioptrije (uslovi dana i noći), dubina prednje očne komore, širina komornog ugla, izgled očnog sočiva, aberometrija i kornealna topografija
Merenje očnog pritiska bezkontaktno, merenje debljine rožnjače uz korekcioni faktor za očni pritisak, merenje zakrivljenosti rožnjače, određivanje dioptrije (uslovi dana i noći), dubina prednje očne komore, širina komornog ugla, izgled očnog sočiva, aberometrija i kornealna topografija
Kompletan oftalmološki pregled uključujući OCT i FAF i vidno polje 13 000 Određivanje vidne oštrine i dioptrije, merenje očnog pritiska, pregled prednjeg segmenta oka, pahimetrija, stanje očnog sočiva, pregled očnog dna, autofluorescencija očnog dna,vidno polje, pregled retinalnih nervnih vlakana i krvnih sudova uz pomoć specijalnih filtera, optička koherentna tomografija žute mrlje ili očnog živca, Amsler ili Ishihara
Određivanje vidne oštrine i dioptrije, merenje očnog pritiska, pregled prednjeg segmenta oka, pahimetrija, stanje očnog sočiva, pregled očnog dna, autofluorescencija očnog dna,vidno polje, pregled retinalnih nervnih vlakana i krvnih sudova uz pomoć specijalnih filtera, optička koherentna tomografija žute mrlje ili očnog živca, Amsler ili Ishihara
Infekcijski pregled 3000 Pregled infekcije oka
Pregled infekcije oka
Preoperativni pregled katarakta 7000 Pripremni pregled za operaciju katarakte
Pripremni pregled za operaciju katarakte
MANjE INTERVENCIJE
CENA
OPIS
Tuširanje i ekspresija kapaka 1 500 Ekspresija i tuširanje kapaka sa kontrolnim pregledom
Ekspresija i tuširanje kapaka sa kontrolnim pregledom
Subkonjunktivalna injekcija 2 000 Aplikacija leka subkonjunktivalnom injekcijom
Aplikacija leka subkonjunktivalnom injekcijom
Bris konjunktive oka / uslužno 500 Uzimanje brisa konjunktive i/ili rubova kapaka uslužno
Uzimanje brisa konjunktive i/ili rubova kapaka uslužno
Ispitivanje suznog filma (shirmer, BUT) 800 Merenje količine i kvaliteta suza
Merenje količine i kvaliteta suza
Instrumentalno vađenje stranog tela 3 000 Vađenje stranog tela na spojnici oka ili rožnjači, lokalna anestezija, aplikacija kapi i masti, zavoj
Vađenje stranog tela na spojnici oka ili rožnjači, lokalna anestezija, aplikacija kapi i masti, zavoj
Terapijsko sočivo 1600 Aplikacija terapijskog sočiva
Aplikacija terapijskog sočiva
Aplikacija AVGF I 25000 Aplikacija AVGF terapije
Aplikacija AVGF terapije
Aplikacija AVGF II 96000 Aplikacija AVGF terapije
Aplikacija AVGF terapije
Anestezija opšta 20000 Usluga aplikacije opšte anestezije pri operaciji ili pregledu
Usluga aplikacije opšte anestezije pri operaciji ili pregledu
PH (histopatologija) 3600 histopatologija tkiva
histopatologija tkiva
DIJAGNOSTIČKE PROCEDURE bez oftalmološkog pregleda
CENA
OPIS
Kornealna topografija 2 000 Određivanje zakrivljenosti rožnjače
Određivanje zakrivljenosti rožnjače
Merenje očnog pritiska – aplanaciona tonometrija 800 Merenje očnog pritiska (kontaktna metoda)
Merenje očnog pritiska (kontaktna metoda)
Beskontaktno merenje očnog pritiska 500 Merenje očnog pritiska bez dodirivanja oka i ukapavanja anestetika
Merenje očnog pritiska bez dodirivanja oka i ukapavanja anestetika
Dnevna kriva očnog pritiska 2 000 Pet merenja očnog pritiska u toku jednog dana
Pet merenja očnog pritiska u toku jednog dana
Ultrazvučni pregled 4 000 Pregled oka ultrazvukom
Pregled oka ultrazvukom
Uslužna OCT-optička koherentna tomografija, snimak u jednom preseku, bez tumačenja rezultata 4 000 Pregled očnog živca i žute mrlje ili rožnjače i prednjeg segmenta oka posebnim laserom, bez oftalmološkog pregleda
Pregled očnog živca i žute mrlje ili rožnjače i prednjeg segmenta oka posebnim laserom, bez oftalmološkog pregleda
OCT-optička koherentna tomografija, uz tumačenje rezultata 6 000 Pregled očnog živca i žute mrlje (u midrijazi) ili rožnjače i prednjeg segmenta oka posebnim laserom, sa opisom bez oftalmološkog pregleda
Pregled očnog živca i žute mrlje (u midrijazi) ili rožnjače i prednjeg segmenta oka posebnim laserom, sa opisom bez oftalmološkog pregleda
OCT - kontrolni pregled 3000 OCT - Kontrolni pregled u roku od mesec dana nakon obavljenog pregleda
OCT - Kontrolni pregled u roku od mesec dana nakon obavljenog pregleda
Optička biometrija bez tumačenja nalaza 2 000 Vrednosti optičke biometrije bez tumačenja nalaza
Vrednosti optičke biometrije bez tumačenja nalaza
Topografija, tomografija i biometrija 5 000 Snimanje parametara rožnjače i biometrijskih vrednosti uslužno bez tumačenja nalaza
Snimanje parametara rožnjače i biometrijskih vrednosti uslužno bez tumačenja nalaza
Kompjuterizovano vidno polje oba oka, sa izveštajem oftalmologa 3 000 Provera širine vidnog polja i eventualnih ispada u vidnom polju: program za glaukom, neurološki program, program za makulu i dr.
Provera širine vidnog polja i eventualnih ispada u vidnom polju: program za glaukom, neurološki program, program za makulu i dr.
Hertel 1 000 Egzoftalmometrija po Hertelu
Egzoftalmometrija po Hertelu
Merenje debljine rožnjače – pahimetrija 1 000 Merenje debljine rožnjače – pahimetrija
Merenje debljine rožnjače – pahimetrija
HIRUŠKE PROCEDURE
CENA
OPIS
Operacija katarakte I 120000 Operacija katarakte sa ugradnjom asferičnog sočiva na jednom oku i kontrolni pregledi u roku od mesec dana
Operacija katarakte sa ugradnjom asferičnog sočiva na jednom oku i kontrolni pregledi u roku od mesec dana
Operacija katarakte II 156000 Operacija katarakte sa ugradnjom toričnih ili drugih specifičnih sočiva i komplikovane katarakte
Operacija katarakte sa ugradnjom toričnih ili drugih specifičnih sočiva i komplikovane katarakte
Refraktivna promena sočiva 264000 Ugradnja najkvalitetnijih multifokalnih implantabilnih sočiva
Ugradnja najkvalitetnijih multifokalnih implantabilnih sočiva
Operacija glaukoma 132000 Operacija glaukoma
Operacija glaukoma
Operacija strabizma 168000 Operacija strabizma (cena za oba oka)
Operacija strabizma (cena za oba oka)
Vitrektomija pozvati Vitroretinalna hirurgija
Vitroretinalna hirurgija
Cross Linking 72000 Corneal Collagen Crosslinking (CXL) - Ultra B2 (cena za jedno oko)
Corneal Collagen Crosslinking (CXL) - Ultra B2 (cena za jedno oko)
Operacija pterigijuma 36000 Operacija pterigijuma
Operacija pterigijuma
Operacija halaciona 15000 Operacija halaciona (čmičak)
Operacija halaciona (čmičak)
Operacija ektropijuma/entropijuma 60000 Operacija ektropijuma ili entropijuma
Operacija ektropijuma ili entropijuma
Bleferoplastika 84000 Estetska hirurgija kapaka
Estetska hirurgija kapaka
Operacija ptoze 96000 Korekcija položaja kapka
Korekcija položaja kapka
Ksantelazma 24000 Operacija ksantelazme
Operacija ksantelazme
Ovaj veb sajt koristi kolačiće

Koristimo kolačiće za personalizaciju sadržaja, pružanje funkcija društvenih medija i analiziranje saobraćaja. Ako nastavite da koristite naše veb-stranice, saglasni ste sa korišćenjem naših kolačića.