preloader
Operacija strabizma
Šta predstavlja operacija strabizma? Operacija strabizma (razrokosti) je jačanje ili slabljenje mišića pokretača očne jabučice kako bi se postigao pravilan položaj očiju. Operacijom ovih mišićia menjamo anatomske uslove kako bi korigovali razrokost. Oči pokreću po 6 mišića pokretača očne jabučice, četiri prava i dva kosa mišića. Ukoliko postoji motorna i senzorna harmonija ovi mišići obavljajući četrnaest funkcija drže oči u pravilnom položaju. Hirurgijom strabizma menjamo snagu očnih mišića, gradeći time okruženje u kome mozak vrši preraspodelu u akciji mišića koja dovodi do pravilnog položaja očiju. Osnovni razlozi za operativni pristup lečenju razrokosti su psiho-socijalni i funkcionalni razlozi. Kada govorimo o funkcionalnim razlozima za operativno lečenje mislimo prvenstveno na uspostavljanje binokularnosti tj. gledanja sa dva oka u isto vreme u istu tačku (stereo ili 3D vid je najfiniji stepen binokularnog vida). Koliki je binokularni kapacitet pacijenta zavisi od vremena javljanja razrokosti kao i vremena njenog trajanja. Što se razrokost kasnije javi i kraće traje to je šansa za uspostavljanje binokularnosti veća. Drugi funkcionalni razlog je povećanje širine vidnog polja karakteristično za pacijente kod kojih oko “skreće” ka nosu (konvergentna razrokost). Treći čest razlog je korekcija nepravilnog položaja glave (paralitički strabizmi, Duane-ov sindrom i dr.). Psiho-socijalne razloge nastale iz “skretanja” oka ne treba posebno objašnjavati. Nepravilan položaj očiju (razrokost) je najčešći primećivan nedostatak na telu koji okolina konstatuje. Razrokost vrlo često predstavlja veoma ozbiljan problem za osobe koji je imaju jer utiču na stepen socijalizacije u društvu. Kada treba uraditi operaciju? Ako se pregledom nepobitno dokaže neophodnost operativnog lečenja treba ga započeti što pre, jer što se ranije započne lečenje šanse za “ispravljanje” razrokosti su veće!!! Uspešnost lečenja razrokosti? Približno 80% je verovatnoća da se jednom operacijom na očnim mišićima reši problem razrokosti. Uspešnost je veća ako se razrokost javila kasnije i ako je vreme do operacije bilo kraće. Kod razrokosti koje se javljaju povremeno šanse za uspešnost je veća! Uvek je moguće uraditi više intervencija na očnim mišićima. Šta podrazumeva zadovoljavajući rezultat operativnog lečenja? Uspešnim lečenjem strabizma nazivamo ishod kada se veličina ugla razrokosti dovede do ispod 10PD (prizma dioptrija- mera za iskazivanje veličine razrokosti) što omogućava određeni stepen saradnje između očiju (binokularno gledanje). U isto vreme je i “estetski momenat” zadovoljavajući jer je dovođenjem očiju u ovakav položaj, svetlosni refleks na rožnjači dislociran za vrednosti od oko 0.5mm. Šest do osam nedelja posle operacije je vreme kada mozak daje odgovor na promenu snage mišića koju smo sproveli operativnim lečenjem. Preoperativna priprema? Sedam do deset dana pre operacije potrebno je uraditi određene laboratorijske pretrage i preglede (vreme krvarenja, vreme koagulacije, kontrola krvna slika i nalaz urina). Spisak neophodnih pretraga se predaje pacijentu pri zakazivanju operacije. Da li je potrebno uraditi neke dodatne pretrage odlučuju nadležni lekar (pedijatar ili internista) i anesteziolog. Konačno mišljenje i odluku o uvođenju pacijenta u anesteziju daje anesteziolog. Veoma je važno da pacijent ne uzima hranu i tečnosti osam sati pre operacije. Postoperativni tretman? Većina hirurga se odlučuje na kombinaciju kortikopreparata i antibiotika u kapima (npr. Tobradex) koji se ukapava četiri puta dnevno, oko nedelju dana. Dete iz operacione sale izlazi bez flastera. Uz crvenilo očiju moguća je pojava sukrvičavog sekreta i osećaj nelagodnosti u očima, kao i otok kapaka. Postoperativno je moguće i prisustvo duplih slika koje su najčešće prolaznog karaktera. Nošenje naočara, zatvaranje očiju kao i upotreba prizmi su neke od postoperativnih mogućnosti kojima hirurg raspolaže a sa ciljem da se dodatno utiče na položaj očiju. Crvenilo očiju može da potraje nekoliko nedelja do mesec dana, a moguće je da crvenilo potraje i par meseci (retko). Tip anestezije pri operaciji strabizma? Tip anestezije zavisi od uzrasta/zdravlja pacijenta i stvar je dogovora lekara i pacijenta. Većina operacija se radi u opštoj anesteziji. Operacije strabizma su obično dnevne hirurgije ( isti dan se uradi operacija i pacijent se za nekoliko sati posle otpušta kući). Ako se operacija radi u poslepodnevnim satima pacijent bude otpušten sutradan. Tok operacije strabizma? Svi mišići pokretači očne jabučice su pričvršćeni za skleru (beonjaču). Sa gornje strane, iznad mišića, nalazi se konjuktiva (vežnjača). Postavlja se držač kapaka koji kapke drži otvorenim tokom operacije. Hirurg otvara vežnjaču i pravi prostor da bi mogao prići željenom mišiću. Kada se priđe mišiću on se uhvati posebno dizajniranom mišićnom kukom. Postavljaju se refiksirajući konci na krajevima mišića i on se skida sa mesta prirodnog pripoja. Mišić se zatim refiksira za skleru na željeno mesto. Mesto refiksacije zavisi od tipa planirane hirurgije. Na kraju se vežnjača vraća na svoje mesto. Konci koji se koriste pri operaciji su resorptivne prirode, što znači da za nekoliko nedelja nestanu i ne zahtevaju naknadno vađenje. Operacija razrokosti se radi samo na spoljašnjom delu oka, ne ulazi se u samo oko. Ovom operacijom se neznatno utiče na dioptrijski status operisanog. Očna jabučica se ne pomera iz očne duplje tokom hirurgije. Dužina trajanja operacije? Vreme trajanja operacije zavisi od broja mišića na kojima se operacija vrši. Obično je potrebno oko dvadeset minuta po mišiću. Reoperacije, često zahtevaju više vremena. Brzina izvođenja operacije ne povećava uspešnost iste. Komplikacije operacija razrokosti? Operacije razrokosti su jedne od najsigurnijih operacija u oftalmologiji. Da li je operacija razrokosti bolna? Operacije razrokosti nisu bolne. Operacija se radi u analgeziji (otsustvo bola) a postoperativno većina pacijenata stanje opisuje kao osećaj nelagodnosti po tipu osećaja stranog tela u oku. Bol, ako je prisutan, se obično uspešno rešava upotrebom nekog analgetika (brufen ili paracetamol). Najčešće izvođene operacije strabizma: Retropozicija podrazumeva pomeranje mišića unazad i ponovno pričvršćivanje na skleru, u odnosu na mesto prirodnog pripoja, sa ciljem da se oslabi njegova snaga i na taj način utiče na pravilan položaj očiju. Resekcija podrazumeva jačanje snage operisanog mišića tako što se deo mišića ukloni i mišić se ponovo pripoji na mesto prirodnog pripoja. Operacija na očnom mišiću koji se tom prilikom pomera prema napred u odnosu na svoje ranije mesto (najčešće na donjem kosom mišiću). Da li se operacija radi na jednom ili oba oka? Obično se operacije razrokosti rade na oba oka. Izuzeci su razrokosti nastale kao posledica paralize jednog od mišića pokretača očne jabučice ili razrokost nastalu kao posledicu slabog vida na jednom oku. Odluku o tome koliko mišića operiše na jednom ili oba oka donosi hirurg. Konačnu odluku na predlog hirurga donosi sam pacijent. Cilj je postići zadovoljavajući rezultat uz što manje rizika i trauma. Često se do ovog cilja može doći na više načina.
Ovaj veb sajt koristi kolačiće

Koristimo kolačiće za personalizaciju sadržaja, pružanje funkcija društvenih medija i analiziranje saobraćaja. Ako nastavite da koristite naše veb-stranice, saglasni ste sa korišćenjem naših kolačića.